Konformasjon, begrep knyttet til beskrivelsen av den romlige anordningen av atomene i et molekyl. Betegnelsen brukes spesielt om proteiners fasong, dvs. den tredimensjonale foldingen av polypeptidkjeden(e) som inngår i et protein.