Kromatid, kromosomhalvdel som løsgjøres under celledelingen og omdannes til et selvstendig kromosom.