Molekylærbiologi er et fagfelt innenfor biologien som studerer strukturen og funksjonen til biologiske molekyler og makromolekyler, og hvordan molekylene påvirker hverandre og samhandler. Biologiske molekyler er forbindelser som stammer fra og fungerer som byggesteiner i alle levende organismer, som for eksempel deoksyribonukleinsyre (DNA) og ribonukleinsyre (RNA). Hele artikkelen

Ny artikkel