Å laksere er å fremkalle tarmuttømmelse ved hjelp av avføringsmiddel.