Laksere, fremkalle tarmuttømmelse ved hjelp av avføringsmiddel.