lese-TV, teknisk hjelpemiddel for lesning av bøker o.l. for svaksynte. Består av en enhet med integrert videokamera og TV-skjerm, hvor teksten fra en bok e.l. kan vises forstørret for brukeren. Hjelpemiddelet utprøves og utleveres for privat bruk ved den lokale hjelpemiddelsentralen. Utgiftene dekkes vanligvis av trygdekontoret.