lese-TV er et teknisk hjelpemiddel for svaksynte for lesning av bøker. Det består av en enhet med integrert videokamera og TV-skjerm, hvor teksten fra en bok eller liknende kan vises forstørret for brukeren. Hjelpemiddelet utprøves og utleveres for privat bruk ved den lokale hjelpemiddelsentralen. Utgiftene dekkes vanligvis av trygdekontoret.