Leukoblaster er forstadier til hvite blodceller (leukocytter).