Leukoblaster er celler som er forstadier til hvite blodceller (leukocytter).