'Monosymptomatisk' er et uttrykk som brukes i forbindelse med sykdommer som er kjennetegnet ved ett dominerende symptom.