Morfo-, forstavelse som angir at noe har med utseende og struktur å gjøre.