Node er et fornorsket ord for det latinske ordet nodus, som betyr 'knute', oppsvulmet sted. Ofte brukes nod.