Noktambulisme er det samme som søvngjengeri, det å gå i søvne.