Non-, forstavelse som angir fravær eller benektelse.