Oksidaser er enzymer som fremmer oksidasjonen (forbrenningsprosessene) i en organisme med molekylært oksygen som elektronakseptor. Et eksempel er aminosyreoksidasene som er viktige i oksidativ deaminering.