Omsorgspermisjon, fravær fra lønnet arbeid på grunn av omsorgsoppgave. Rett til lønnet omsorgspermisjon med stønad fra folketrygden har man bl.a. i forbindelse med svangerskapskontroll, fødsel, adopsjon, omsorg for sykt barn og omsorg for døende nære pårørende. Ammende mor får lønnet permisjon inntil to timer per dag. I henhold til tariffavtaler har foreldre også rett på inntil tre års samlet ulønnet omsorgspermisjon. Ved behov for ytterligere omsorgspermisjon, kan man søke om arbeidstidsreduksjon etter arbeidsmiljølovens § 46 A av velferdsgrunner.