Osseøs betyr 'benet' eller 'som består av knokkelvev'.