Posttraumatisk, som inntreffer etter eller på grunn av en skade.