Proteolyse er en oppspalting av proteiner til kortere kjeder eller frie aminosyrer ved hjelp av spesielle enzymer (proteaser).