Pseud- er en forstavelse som brukes i medisinen med betydningen falsk, uekte, som ligner. Tilsvarende betydning som pseudo-. Eksempel: pseudartrose.