Raseblanding, reproduksjon med utgangspunkt i to individer av forskjellig rase. Begrepet har særlig vært brukt i forbindelse med mennesker.

Før man fikk skikkelig kunnskap om det molekylære grunnlaget for arv, gjorde det seg gjeldende uklare forestillinger om hvordan arveegenskaper påvirker hverandre hos avkom av individer av forskjellig rase. Det ble antatt at visse intellektuelle eller temperamentsmessige egenskaper var karakteristiske for forskjellige raser, og at en sammenblanding av disse raseegenskapene kunne få negative biologiske følger. Noen av vrangforestillingene på dette området var kanskje forårsaket av uheldige forsøk på å overføre til forholdene hos mennesket resultatene av enkelte krysningsforsøk hos husdyr, særlig mellom hunderaser. Andre forsøk med dyr og planter taler oftest for gunstig virkning av raseblanding.

De biologiske følgene av raseblanding hos mennesket ble studert ved flere anledninger i første halvpart av 1900-tallet, f.eks. hos avkom av boere og khoikhoi i Sør-Afrika, av fargede og hvite på Jamaica, av kinesere og briter og av europeere og indianere. Senere undersøkelser bl.a. fra Brasil og Hawaii viser ingen ugunstige effekter på en rekke analyserte forhold. Det er således ikke vitenskapelige holdepunkter for uheldige biologiske eller intelligensmessige følger av raseblanding.

I enkelte isolerte befolkningsgrupper er arveanlegg for visse sykdommer med recessiv (vikende) arvegang (se recessiv arv) særlig hyppig. Dersom to anleggsbærere i en slik befolkning får barn sammen, vil det være høyere risiko for at den recessive sykdommen manifesterer seg hos barna. Hvis et individ fra en slik befolkning i stedet får barn med en person fra en befolkningsgruppe der vedkommende sykdomsanlegg er sjeldent, vil risikoen for at han eller hun skal få et sykt barn, være betydelig lavere. Det finnes således situasjoner hvor raseblanding biologisk sett kan sies å være en fordel.

Se også genetikk.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.