Medisinsk historie

Medisinhistorien handler om hvordan man har gått fram for å kurere eller forebygge sykdom og/eller bevare helsen, hvordan man har forstått kropp og sykdom, hvilke profesjoner som har vært involvert i slike praksiser og de institusjonene som har vært rammene for slike praksiser. Sett i et langt historisk perspektiv har kostholdsregulering vært blant de viktigste former for sykdomsforebygging; helsen har vært ivaretatt gjennom å regulere hva folk spiser. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Atle Skålevåg

Universitetet i Bergen

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 1 kategorier:

 1. Psykiatriens historie

Inneholder 626 artikler:

H

 1. Hagevold, Anna Kristine
 2. Hahnemann, Samuel
 3. Hall, Karl Victor
 4. Haller, Albrecht von
 5. Halvorsen, Sverre
 6. Hansen, Gerhard Armauer
 7. Hansen, Herman
 8. Hansen, Klaus Gustav
 9. Hansen, Martina
 10. Hanssen, Klaus
 11. Hanssen, Lars Erik Folkvord
 12. Hanssen, Olav Mikal
 13. Hanssen, Per Folkvord
 14. Harbitz, Francis Gottfred
 15. Harboe, Morten
 16. Hareide, Bodolf
 17. Harlem, Ole Kristian
 18. Harpestreng, Henrik
 19. Hartline, Haldan Keffer
 20. Hartveit, Flora McDonald
 21. Hartwell, Leland H.
 22. Harvey, William
 23. Hauge, Harald Emil
 24. Haugsgjerd, Svein Fredrik Ingemann
 25. Haukenes, Gunnar Carl
 26. Havrevold, Odd Wåge
 27. Heberden, William
 28. Heiberg, Christen
 29. Heiberg, Hjalmar
 30. Heiberg, Inge Valdemar
 31. Heimbeck, Johannes
 32. Heister, Lorenz
 33. Helsediktet fra Salerno
 34. Helsevesenets historie
 35. Hench, Philip Showalter
 36. Henriksen, Sverre Dick
 37. Hensen, Viktor
 38. Herofilos
 39. Heyerdahl, Severin Andreas
 40. Hill, Austin Bradford
 41. Hippokrates
 42. Hjermann, Ingvar
 43. Hjort, Jens Johan
 44. Hjort, Johan Storm Aubert
 45. Hjort, Peter Fredrik Holst
 46. Hoffmann, Felix
 47. Holen, Are
 48. Holm, Ingebrigt Christian Lund
 49. Holmboe, Michael
 50. Holmgren, Israel Frithiofsson
 51. Holst, Axel
 52. Holst, Frederik
 53. Holst, Johan Martin
 54. Holst, Peter Fredrik
 55. Holst, Peter Midelfart
 56. Holth, Helga Marie Spångberg
 57. Holth, Søren
 58. Homann, Christian Horrebow
 59. Hopkins, Frederick Gowland
 60. Horvitz, H. Robert
 61. Hounsfield, Godfrey Newbold
 62. Houssay, Bernardo Alberto
 63. Howitz, Frantz
 64. Hubel, David H.
 65. Huggins, Charles Brenton
 66. Huitfeldt, Hans Ludvig Carl
 67. Hunt, R. Timothy
 68. Hunter, John
 69. Husby, Ragnhild
 70. Husveg, Arne
 71. Huxley, Andrew
 72. Hvidsten, Johan Eliassen
 73. Hwasser, Israel
 74. Hôtel-Dieu
 75. Høst, Herman Fleischer
 76. Høyer, Henrik
 77. helligåndshus
 78. hippokratiske ed
 79. hittebarnshospitaler
 80. hospital
 81. humoralpatologi
 82. hydroterapi
 83. hysterosalpingografi