Rating scale, graderingsskala, skala hvor fenomener eller observasjoner graderes med tall, f.eks. fra 0 til 7, hvor 0 betyr ikke til stede og 7 betyr maksimalt til stede. Vanligvis brukes summen av flere spørsmål eller ledd (total skår) som mål på aktuell fenomen eller observasjon. Se også MADRS og reliabilitet.