Et reflektometer er et instrument som avleser laboratorieprøver ved hjelp av speil.