Restitusjon, bedring, normalisering, helbredelse etter sykdom.