En saprofytt er en organisme som lever på råtnende, døde rester av andre organismer. Denne gruppen rommer svært mange typer bakterier og sopp.