Saprofytt, organisme som lever på råtnende, døde rester av andre organismer. Hit hører svært mange av bakteriene og soppene.