Sensasjon, i medisinsk sammenheng opplevd subjektiv kvalitet som knytter seg til stimulering av et av sanseorganene. Sensasjon omfatter også den meningen som knytter seg til inntrykket, den sammenhengen det oppleves i, og de følelsene det oppleves med.