Settpunkt, i et regulert system den verdien som systemet søker å opprettholde.