Stadium, den fase som utviklingen av en patologisk prosess har nådd på et gitt tidspunkt. Uttrykkes gjerne i form av romertall, slik at økende tallstørrelse viser økende progresjon av tilstanden. Stadieinndelingen, f.eks. av kreftsykdommer, bygger ofte på internasjonalt aksepterte kriterier. Stadieinndeling er viktig for å fastsette videre behandling for den enkelte pasient, men også for å sikre sammenlignbarhet ved klinisk forskning.