Steroler, en gruppe krystalline alkoholer som man finner i den delen av vegetabilsk og animalsk fett som ikke kan omdannes til såpe. Dette er ikke-vannløselige, fargeløse forbindelser som i naturen ofte forekommer som estere med visse fettsyrer. De står i nært kjemisk slektskap med steroidene.