Organisk kjemi er eit fagområde innan kjemi som omhandlar dei aller fleste kjemiske sambindingane der karbon inngår, dei såkalla organiske sambindingane. Kjemi blir delt inn i to hovudgrupperingar, organisk kjemi og uorganisk kjemi. Stoff som inneheld karbon og hydrogen, blir kalla organiske stoff. Nokre enkle karbonsambindingar utan C–H-binding, som karbonoksid, karbonat, karbidar og liknande, blir rekna som uorganiske sambindingar. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel