Organisk kjemi

Organisk kjemi er et fagområde innen kjemi som omhandler de aller fleste kjemiske forbindelser der karbon inngår, de såkalte organiske forbindelsene.Noen enkle karbonforbindelser, som karbonoksider, karbonater, karbider og lignende, blir regnet som uorganiske forbindelser.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Einar Uggerud

Universitetet i Oslo

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 811 artikler: