Summasjon, samlet effekt av flere små stimuli (påvirkninger).