Svinn er det samme som atrofi, det vil si reduksjon av celler eller et organ ved tap av substans eller volum. Et eksempel er muskelsvinn.