Svinn, det samme som atrofi, reduksjon (svinn) av celler eller et organ ved tap av substans eller volum. Eksempel: muskelsvinn.