Syklaser, viktig gruppe av enzymer som bl.a. bidrar til den biokjemiske kontrollen av cellens funksjon; katalyserer dannelsen av en syklisk fosforholdig sammenbinding, f.eks. adenylsyklase.