Syklaser er en gruppe enzymer som blant annet bidrar til den biokjemiske kontrollen av cellens funksjon. Syklaser katalyserer dannelsen av en syklisk fosforholdig sammenbinding, for eksempel adenylsyklase.