Syklo- er en forstavelse som betyr 'ring-', 'sirkel-'.