Synspedagog, spesialutdannet lærer (vanligvis med 4-årig utdanning fra universitet), som arbeider med å kartlegge svaksynte elevers praktiske synsfunksjon og å gi opplæring i bruk av egnede tekniske hjelpemidler.