Talent, brukes vanligvis om en persons iboende evner og muligheter til å kunne utvikle ferdigheter innenfor bestemte funksjoner (f.eks. som musiker) eller hva angår sosiale handlinger (f.eks. som politiker). Talent avhenger av naturgitte anlegg som f.eks. intelligens og spesielle ferdigheter, men sannsynligvis også av egenskaper tilegnet i barndom og oppvekst. Viljestyrke og systematisk utvikling og opptrening av de evner og ressurser man har, er også viktig for videre utvikling av talent.