Tera-, prefiks som angir at den etterfølgende enheten skal multipliseres med 1012 (1 billion).