'Vitreus' er det som har med glass å gjøre, eller som er glassaktig, gjennomsiktig.