Åndedrettssenteret er et tidligere navn på respirasjonssenteret.