Øsofagotomi, kirurgisk inngrep hvor man gjør et innsnitt i spiserøret.