Øsofagotomi er et kirurgisk inngrep hvor man gjør et innsnitt i spiserøret.