Legemidler og behandlingsformer

Legemidler er stoffer, droger og preparater som gis for å forebygge, kurere eller lindre sykdom eller symptomer på sykdom. Legemidler gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette eller påvirke fysiologiske funksjoner i kroppen gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning. Betegnelsen brukes dels om selve virkestoffet, men også mer generelt om legemiddelformer eller spesialpreparater.Alle virkestoffer organiseres i det internasjonale ATC-systemet, som klassifiserer virkestoff etter kroppens organsystemer, som for eksempel fordøyelsesorganene og nervesystemet, eller etter virkestoffets virkning, for eksempel hormoner og midler mot infeksjoner.Legemiddelloven og Legemiddelforskriften skal bidra til sikker og fornuftig legemiddelbruk gjennom forsvarlig kontroll av legemidlers kvalitet, sikkerhet og effekt samt markedsføring og pris.For å kunne markedsføre eller selge et legemiddel via norske apotek stilles det krav om markedsføringstillatelse (MT) og en godkjent pris. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Legemidler og behandlingsformer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel