Legemidler og behandlingsformer

Redaktør

Marianne L. Smebye

Inneholder 6 kategorier:

  1. Alternativ behandling
  2. Anestesiologi og akuttmedisin
  3. Førstehjelp
  4. Kirurgisk behandling
  5. Legemidler
  6. Sykepleie