Legemidler og behandlingsformer

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Alternativ behandling
  2. Anestesiologi og akuttmedisin
  3. Kirurgisk behandling
  4. Legemidler
  5. Sykepleie