Selvskading er en atferd der en bevisst skader seg selv på ulike måter. Det er en handlingen der man påfører kroppen en direkte synlig skade uten at dette er sosialt, kulturelt eller rituelt akseptert. I dag regnes selvskading som et stort folkehelseproblem, og millioner av mennesker rammes. Hele artikkelen

Ny artikkel