Selvskading

Selvskading er en atferd der en bevisst skader egen kropp på ulike måter. Handlingen regnes som selvskading når man påfører kroppen en direkte synlig skade uten at dette er sosialt, kulturelt eller rituelt akseptert. Det er vanligst å definere selvskading som en handling som gjøres uten suicidal hensikt, det vil si med hensikt å ta sitt eget liv. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Carina Henriksen

Nord universitet

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 artikler: