Fremmedord og lånord

Fremmedord er ord fra et fremmed språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke er blitt tilpasset språket det er lånt inn i fullt ut. . Hele artikkelen

Ny artikkel