Fremmedord er ord fra et annet (fremmed) språk som har beholdt trekk ved dette språkets struktur og ikke fullt ut er blitt tilpasset språket det er lånt inn i. Hele artikkelen

Ny artikkel