Bordetella pertussis, små, kravfulle, gramnegative kokkobasiller som forårsaker kikhoste, som er mest utbredt blant barn. Dette er en langvarig trakeobronkitt med hosteanfall som er preget av en karakteristisk lyd kalt kiking og som er så kraftige at barnet kan brekke seg. Norske barn blir vaksinert mot Bordetella pertussis som en del av trippelvaksineringen (DPT), men sykdommen er allikevel stadig økende i Norge. En tilleggsdose av kikhostevaksinen gis derfor til skolebarrn i 2. klasse. Bordetella i nesesvelgsekret påvises ved nukleinsyrepåvisning (PCR) eller ved dyrking på kullholdig spesialmedium, hvor små metalliske kolonier vokser først etter 3–5 dager.