Coxiella, slekt i bakteriefamilien Rickettsiaceae. De er meget små, 0,25–1 μm og kan bare dyrkes i levende celler. Coxicella burnetii fremkaller Q-feber.