Danbolts sykdom er det samme som acrodermatitis enteropathica.