Det Norske medicinske Selskab, ble stiftet i Oslo 1833 under navn av Lægeforeningen i Christiania, etter å ha eksistert mer uformelt som et medisinsk tidsskriftselskap siden 1826. Navnet forandret 1847. Holder regelmessige foredrags- og diskusjonsmøter. Utgav Norsk Magazin for Lægevidenskaben fra 1840 frem til 1939. Utgir fra 2004 publikasjonsserien Michael.