Erysipelothrix rhusopathiae er en grampositiv stavbakterie som overlever under allsidige betingelser, som salting og tørking. Den kan forårsake såkalt spekkfinger (erysipeloid), en lokal infeksjon.