Erysipelothrix rhusopathiae, en art av grampositive stavbakterier som overlever under allsidige betingelser, som salting og tørking. Den kan gi opphav til såkalt spekkfinger (erysipeloid), en lokal infeksjon.