FUGE er et norsk statlig forskningsprogram for funksjonell genomforskning.