Metoder i celle- og molekylærbiologien

Fagansvarlig

Lene Martinsen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 56 artikler:

E

  1. ELISA