F er i genetikken symbolet på filialgenerasjonen (avkomgenerasjonen).